Zespół "Cały Twój" rozpoczął swoją działalność w parafii św. Anny w Borzechowie, na przełomie lipca i sierpnia 1981 r. Iskrą, która roznieciła zapał pierwszych entuzjastów powstania zespołu, był śpiew pielgrzymów w borzechowskim kościele, którzy w tym czasie wędrowali na Jasną Górę. Śpiew ten wywarł tak ogromne wrażenie, że przy dużym zaangażowaniu miejscowego proboszcza ks. Zdzisława Benedicta, podjęte zostały próby zawiązania zespołu wokalnego przy akompaniamencie gitary. Przez cały czas zespół potrzebował wsparcia i inspiracji do działania. Początki były trudne, ale siłą, która zachęcała i nie pozwoliła na jakikolwiek upadek, był ks. Zdzisław, dobry duch zespołu. W latach 1982-83 podjęto próbę upiększania śpiewem apeli z okazji 600- lecia obecności Matki Bożej na Jasnej Górze. Był to okres intensywnej pracy zespołu, ale próba zakończyła się pełnym sukcesem. Zespół w pełnym składzie, w każdą niedzielę śpiewał na apelach i utwierdzał się w przekonaniu, że ten śpiew staje się pasją wielu jego członków. Otuchę i nadzieję w serca wlewał nieustannie opiekun zespołu ks. Zdzisław, który zrobił wszystko, aby zespół istniał, śpiewał i rozwijał się. Wracając pamięcią do tego okresu, który czasami nazywany jest borzechowskim, należy wspomnieć wspólny wyjazd z ks. Zdzisławem Benedictem do Warszawy, podczas którego zespół gościł u Ojca Szczepana Kośnika, gdzie swoim śpiewem uświetnił mszę świętą. Ten wyjazd nie tylko zintegrował członków zespołu, ale umocnił ich w przekonaniu, że robią coś wspaniałego, coś co trzeba pielęgnować. Potwierdził to wyjazd do Częstochowy w 1984 roku. Członkowie zespołu wrócili jeszcze bardziej uduchowieni śpiewając:

"Tyś Królową polskiej ziemi, pod Twym berłem polska młodzież pragnie żyć.
Myśmy Twymi poddanymi, razem z Tobą poprzez życie chcemy iść."

Z perspektywy czasu można stwierdzić, że okres, w którym opiekunem zespołu był ks. Zdzisław był fundamentem zespołu. To on przelał na zespół moc wiary, siły i przekonanie, że ważne jest aby pielęgnować to, co otrzymaliśmy w darze od Boga oraz aby śpiewem zachęcać innych do modlitwy. Uczestnicząc podczas apeli w modlitwie za papieża Jana Pawła II oraz obserwując pielgrzymki Ojca św. i jego szczególne umiłowanie młodzieży narodziła się myśl, aby nazwa zespołu nawiązywała do słów Ojca św., które wypowiedział przed obrazem Matki Bożej: "Cały Twój jestem Maryjo". Ta myśl dała początek nazwie Totus Tuus czyli "Cały Twój". Działalność zespołu w tym czasie to liczne występy w sąsiednich parafiach, udział w festiwalach pieśni religijnych oraz gminnych uroczystościach. Pamiętny rok dla zespołu to rok 1990, w którym nastąpiło rozstanie z oddanym opiekunem ks. Zdzisławem Benedictem, który opuścił borzechowską parafię. W kalendarium zespołu wpisał się również znaczący okres śpiewu w parafii Sumin, gdzie za przyzwoleniem i aprobatą ks. Stefana Rogowskiego, "Cały Twój" uświetniał msze święte. Ogromną jego podporę stanowiło czteroosobowe rodzeństwo z Sumina, które z zapałem uczestniczyło w życiu zespołu. Przełom w działalności nastąpił w czasie Festiwalu Pieśni Maryjnej w Lubichowie w maju 1994 roku. Występ 25-osobowego zespołu z akompaniamentem gitary i akordeonu zaowocował wyróżnieniem. Jednocześnie nawiązana została współpraca z zespołem "Moria" działającym przy lubichowskiej parafii. Wspólny śpiew przyniósł obopólną korzyść, z jednej strony doświadczenie, z drugiej zaś szeroki repertuar pielgrzymkowy wniesiony przez nowych rozśpiewanych członków zespołu. W tym miejscu należy wspomnieć o nowym opiekunie, którym został ks. Jan Kulas, proboszcz lubichowskiej parafii. Dzięki Jego ogromnemu zaangażowaniu, wsparciu i finansowaniu różnych przedsięwzięć zespół mógł rozwijać się i osiągać sukcesy. Wystarczy wspomnieć chociażby zakup strojów dla wszystkich członków zespołu, finansowanie warsztatów doskonalących dykcję i emisję głosu oraz wyjazdu do Częstochowy czy udostępnienie salki katechetycznej, w której zaczęły odbywać się próby. Do zespołu zaczęły napływać nowe osoby, a w 2000 roku dołączyły nowe siły z zespołu "Flauto Dolce" działającego przy parafii Wda. Do dzisiaj jesteśmy razem. Okres, który nazywamy "lubichowskim", to także okres wytężonej pracy i przygotowań, szczególnie przed występami na licznych festiwalach, przeglądach oraz konkursach wokalistów. Byliśmy w Skórczu i Tczewie, Tucholi i Starogardzie. Zapraszani byliśmy na uroczystości zarówno religijne jak i świeckie. Szczególnym osiągnięciem, przy dużym zaangażowaniu naszego nowego opiekuna ks. Jana Kulasa było m.in. nagranie płyty dla Ojca Św. i wręczenie mu jej w czasie Jego pobytu w Pelplinie, podczas pielgrzymki w 1999 r. Jesteśmy dumni z faktu, że efekt naszej wytężonej pracy znajduje się w archiwach watykańskich. Dzięki finansowemu wsparciu ks. Jana Kulasa oraz licznych sponsorów, którym również z tego miejsca dziękujemy, możliwy był zakup sprzętu nagłaśniającego, z którego korzystamy do dziś. Ogromnie przeżyliśmy zaproszenie i wyjazd na Jasną Górę w lutym 2005 roku, gdzie byliśmy odpowiedzialni za oprawę muzyczną podczas mszy św. i Apelu Jasnogórskiego podczas pielgrzymki maturzystów diecezji pelplińskiej. Msza, którą celebrował ks. Biskup Jan Bernard Szlaga transmitowana była przez radio "Głos", a apel przez telewizję "Trwam". Możemy poszczycić się zdobyciem wielu nagród m.in. Grand Prix na Festiwalu Piosenki Religijnej w Tucholi w 1997 oraz 1998 roku. Przez cały okres działalności zespołu grało i śpiewało w nim ponad 100 osób . Miło nam, ze niektórzy przybyli z daleka, aby razem z nami świętować ten dzień. Wszystkie sukcesy zespołu "Cały Twój" nie byłyby możliwe bez wsparcia i pomocy opiekunów. Obecny opiekun ks. Jan Kulas jest zawsze otwarty na nasze potrzeby. W miarę możliwości służy nam radą i wsparciem finansowym, za co szczególnie dzisiaj dziękujemy. Jesteśmy przekonani, że swój jubileusz zespół zawdzięcza zarówno ks. Zdzisławowi jak i ks. Janowi. Cieszymy się, że na drodze do sukcesu jakim jest 25 - lecie działalności znaleźli się tacy opiekunowie. Chcemy im za to teraz serdecznie podziękować.
Copyright © 2006 calytwoj.freehost.pl